HER KAN DU LÆSE OM SENESTE NYT
INDEN FOR ISÆR SKATTEOMRÅDET

FERIELOVEN ER ÆNDRET

Dette har en likviditetsmæssig betydning for arbejdsgivervirksomheden

Ændret princip

Det nuværende opsparingsprincip, hvor man opsparer ferie i ét år, og afholder ferie i det næste år, ændres. Fra 1.9.2020 skal alle have samtidighedsferie, hvor man afholder ferie samtidig med at man opsparer den. Dvs. at en lønmodtager som starter på arbejdspladsen 1. januar, kan holde 2,08 dages betalt ferie allerede i februar samme år.

Ferieåret ændres til 1.9.2021 – 31.8.2022. Og ferieafholdelsesperioden ændres til 1.9.2021 – 31.12.2022, altså stort set samme periode som ferieåret, men dog 16 måneder.

Overgangsordning

Når den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, har man som lønmodtager optjent ferie efter både de gamle og de nye regler og vil derfor i princippet have ret til dobbelte ferierettigheder på et enkelt år. Da det ikke er hensigtsmæssigt for hverken arbejdskraftudbuddet, samfundsøkonomien eller arbejdsgivernes likviditet, er det besluttet at ”indefryse” de feriemidler, der er optjent efter den gamle ferielov.

Ferie, der er optjent efter de gamle regler i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, skal indberettes til fonden Lønmodtagernes Feriemidler, der forvalter midlerne, indtil de udbetales når arbejdstageren forlader arbejdsmarkedet.

Betydning for arbejdstager

Det kommer samlet ikke til at medføre ændringer for arbejdstager. Arbejdstager holder normal ferie i overgangsperioden 1.9.2019 – 31.8.2020 (fordi det er opsparet tidligere), og 1.9.2020 overgår arbejdstager til samtidighedsferie, hvorefter denne igen holder 5 ugers ferie, nu efter samtidighedsprincippet.

De 5 ugers ferie som opspares i overgangsperioden 1.9.2019 – 31.8.2020 bliver indefrosset, og udbetales når arbejdstager forlader arbejdsmarkedet. Det er således som nu, hvor arbejdstageren også modtager op til 5 ugers ferie når arbejdsmarkedet forlades, idet ferien er opsparet fra tidligere.

Betydning for arbejdsgiver
Arbejdsgiver kommer til at skulle afholde likviditeten til de ekstra 5 ugers ferie, altså dels fra den normale opsparing 1.9.2019 – 31.8.2020, og dels for samtidighedsferie fra 1.9.2020. Arbejdsgivere kan vælge at indbetale beløbet til fonden for Lønmodtagernes Feriemidler. Eller vælge helt eller delvist at beholde pengene. Hvis arbejdsgiver vælger at beholde pengene og dermed skylde Fonden, forrentes de løbende. Alle arbejdsgivere der har mulighed for at skylde fonden, og vælger dette, skal dermed løbende tage stilling til likviditeten. Pengene forfalder under alle omstændigheder når arbejdstager forlader arbejdsmarkedet. Det sker drypvis 1. september hvert år, hvor også frivillige indbetalinger kan foretages.

Udfordringer

Nogle yderligere udfordringer er, at ferieloven opererer med 5 ugers ferie og 12,5% feriegodtgørelse og 1% ferietillæg. Hvis man på den lokale arbejdsplads har mere end dette, fx 6 ugers ferie, kan der opstå et behov for at korrigere aftalerne om ekstra ferie, ekstra feriegodtgørelse eller ekstra ferietillæg.

 


Aktuelle satser ( befordring mv.)

Kørselsfradraget:

År                    Sats for kørsel ml. 25-120 km

2019             1,98 kr. pr. km
2020            1,96 kr. pr. km 

Sats for kørsel over 120 km

2019 .          0,99 kr. pr. km
2020 .         0,98 kr. pr. km

Reglerne for befordringsfradraget er uændret, så der fortsat ikke er fradrag for befordring for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde, og det gælder uanset hvilket transportmiddel, man bruger.
De pendlere, der er omfattet af de særlige regler om forhøjet befordringsfradrag i yderkommunerne, får ikke nedsat befordringssatsen ved kørsel ud over 120 km. Læs mere på skat.dk/kørselsfradrag.


Skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil:

År                    For de første 20.000 km

2019             3,56 kr. pr. km
2020            3,52 kr. pr. km

Sats for kørsel over 20.000 km

2019            1,98 kr. pr. km
2020           1,96 kr. pr. km

Tvangsopløsning af selskaber. Og hvad så?

Revisorposten – tvangsopløsning af selskaber

Valg af virksomhedsform

Thomas Funch og Jesper Lomborg fra Copenhagen Business School (CBS) har skrevet en hovedopgave om Valg af virksomhedsform for iværksættere. 

KUNDEBESØG PÅ SKEJBY UNIVERSITETSHOSPITAL

BEMÆRK:

Vi har en platform til alt 😉

 

En Indføring I Konkursloven

Hvad er konkurs?

Konkurs er det som skal til for at undgå erstatningsansvar og konkurskarantæne. Hvis der ikke er udsigt til at redde virksomheden, så er det forbundet med ansvar at fortsætte driften, og i de tilfælde kan du ringe til os på 20 43 34 26 for at drøfte en mulig konkurs ved selv at indgive en konkursbegæring.

KIBSGAARD ADVIZE

Kontakt os

Find vej